Thuế giá trị gia tăng là loại thuế có đối tượng chịu thuế rất rộng. Hầu hết hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Ngoài các câu hỏi thường gặp như lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng là gì, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là khi nào,… những trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT cũng là vấn đề nhiều kế toán thắc mắc. Bài viết sau sẽ liệt kê chi tiết các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

1. Doanh nghiệp, cá nhân nhận về các khoản thu về bồi thường bằng tiền

Đối với các khoản tiền bồi thường gồm cả tiền bồi thường đất đai và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác sẽ không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Doanh nghiệp khi nhận về các khoản thu bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải… thì phải lập chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp chi tiền thì sẽ căn cứ vào mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Nếu doanh nghiệp thực hiện bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, bên bồi thường sẽ phải lập hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT như đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Khi đó, cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định hiện hành.

Còn đối với doanh nghiệp nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ như sửa chữa, khuyến mãi, bảo hành, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế.

2. DN, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài

Trong trường hợp này, DN sẽ không phải kê khai thuế GTGT nếu doanh nghiệp thực hiện mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc mua hàng của cá nhân nước ngoài là đối tượng không cư trú ở Việt Nam gồm các mặt hàng và dịch vụ: Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị; Quảng cáo tiếp thị, xúc tiến đầu tư vào thương mại; Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; Đào tạo; Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông giữa Việt Nam với nước ngoài; Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp, cá nhân không kinh doanh không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản

VD: Ông Nguyễn Văn A là cá nhân không kinh doanh ô tô, nhưng ông đã bán ô tô 4 chỗ cho ông Trần Văn B với giá 500.000 triệu đồng thì ông A sẽ không phải kê khai tính thuế GTGT đối với số tiền ông thu được từ việc bán ô tô.

4. DN chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT

Đối với các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thì số tiền thu về sẽ không phải kê khai để tính thuế GTGT.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nông nghiệp

Đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành thành phẩm hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, kế toán ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi và gạch chéo. 

Cách nhổ răng sữa an toàn không gây đau đớn cho trẻ

Vi vu 4 thành phố du lịch có nhiều món ăn ngon tại Việt Nam

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao nếu điều chuyển theo giá trị ghi sổ giữa các cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% số vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% số vốn thì sẽ không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

Khi đó, cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có quyết định hoặc lệnh điều chuyển tài sản kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp TSCĐ khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại hoặc điều chuyển cho cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế như bình thường.


administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *