Sức khỏe

Nguyên nhân xuất huyết mắt và cách phòng ngừa

Mắt bạn không bị tác động trực tiếp nào nhưng tự nhiên thấy mắt xuất hiện các vệt như mạch máu, đỏ ở vùng lòng